MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Ünvanı: MEDCER ULUSLARARASI MEDİKAL BELGELENDİRME A.Ş.

Adresi: Taşpınar Mah. 2800. Cadde A-2 Apt. No: B/49 Ankara/Türkiye

Telefon: +90 312 436 08 44

Mersis Numarası: 0613084028100014

E-Posta: info@medcer.com.tr

ALICI

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KAPSAM VE KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın www.medcer.com.tr web adresinden, elektronik olarak yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve detaylarıyla belirtilen siparişe ilişkin, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN NİTELİKLERİ VE İÇERİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

{ISO 14971:2019 Risk Yönetimi Eğitimi, MDR Geçiş Eğitimi, MDR Satış Sonrası Gözetim ve Klinik Araştırma Eğitimi, MDR Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri ve Teknik Dokümantasyon Eğitimi, MDR Kalite Yönetim Sistemi Şartları ve ISO 13485:2016 Temel Eğitimi}

ISO 14971:2019 Risk Yönetimi Eğitimi – 1500 TL – Toplam 6 saat olarak tek bir günde gerçekleştirilecektir.

MDR Geçiş Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

MDR Satış Sonrası Gözetim ve Klinik Araştırma Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

MDR Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri ve Teknik Dokümantasyon Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

MDR Kalite Yönetim Sistemi Şartları ve ISO 13485:2016 Temel Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

MADDE 4 – TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Eğitim sertifikalarının sevkiyatlarına, hizmet SATICI tarafından alındıktan sonraki en geç 21 iş günü içinde başlanacaktır. Tüm siparişlerde kargo ücretsizdir.

ALICI, Sözleşme konusu eğitim sertifikasını teslim almadan önce muayene edecek; sertifika üzerindeki isim, tarih, eğitimin konu başlığı bilgilerinin doğruluğu teyit edilecektir. Sertifika üzerindeki bilgilerin düzeltilmesi gerekiyor ise SATICI 7 iş günü içerisinde düzenleyip tekrar ALICI’ya kargo edecektir.

Teslimden sonra hizmete ait eğitim sertifikasının özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, cayma hakkı süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için hizmetin verilmesine başlanmadan önce olmak kaydıyla 14 iş günlük süre  içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin henüz verilmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde ALICI SATICI’ya aşağıdaki belgeleri sunar;

  1. a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe.

SATICI hizmet henüz verilmemiş olmak kaydıyla, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade eder.

MADDE 6 – CAYMA HAKKINI KULLANILAMAYACAĞI HALLER

27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin “cayma hakkının istisnaları” başlıklı 15. Madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.

  1. Eğitim hizmeti verilmeye başlandıktan sonra yahut hizmet verildikten sonra cayma hakkı kullanılamaz.
  2. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde.
  3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1 – ALICI, www.medcer.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2 – Sözleşmeye konu olan hizmetler, sözleşme tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde teslim edilecektir.

7.3 – SATICI, sözleşme konusu ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

7.4 – Herhangi bir nedenle, ALICI tarafından sözleşmeye konu olan Hizmet bedellerinin ödenmemesi durumunda veya yapılan ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı Hizmet’in teslim sorumluluğundan kurtulmuş kabul edilir.

7.5 – ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki anlaşmazlıklarda ALICI ikametgahının bulunduğu veya ALICI’nın satın alma işlemini gerçekleştirdiği yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

Sipariş işlemi tamamlandığında, işbu sözleşmeye ilişkin tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından okunup, kabul edilmiş sayılır.

SATICI: MEDCER ULUSLARARASI MEDİKAL BELGELENDİRME A.Ş.

ALICI:

TARİH: