ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: MEDCER ULUSLARARASI MEDİKAL BELGELENDİRME A.Ş.

Adresi: Taşpınar Mah. 2800. Cadde A-2 Apt. No: B/49 Ankara/Türkiye

Telefon: +90 312 436 08 44

Mersis Numarası: 0613084028100014

E-Posta: info@medcer.com.tr

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında, ALICI’ya siparişe ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır. ALICI’nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında, mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Siparişe ilişkin oluşan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi, sipariş onay e-postası ile ALICI’nın e-posta adresine gönderilmektedir. ALICI, Siparişe ilişkin bu sözleşmelere, sipariş onay e-postasından ulaşılabilir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

HİZMETLER:

{ISO 14971:2019 Risk Yönetimi Eğitimi, MDR Geçiş Eğitimi, MDR Satış Sonrası Gözetim ve Klinik Araştırma Eğitimi, MDR Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri ve Teknik Dokümantasyon Eğitimi, MDR Kalite Yönetim Sistemi Şartları ve ISO 13485:2016 Temel Eğitimi}

Hizmet Bedeli:

ISO 14971:2019 Risk Yönetimi Eğitimi – 1500 TL – Toplam 6 saat olarak tek bir günde gerçekleştirilecektir.

MDR Geçiş Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

MDR Satış Sonrası Gözetim ve Klinik Araştırma Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

MDR Genel Güvenlik ve Performans Gereklilikleri ve Teknik Dokümantasyon Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

MDR Kalite Yönetim Sistemi Şartları ve ISO 13485:2016 Temel Eğitimi – 2500 TL – Toplam 12 saat olarak iki güne yayılmış olarak gerçekleştirilecektir.

Toplam Sipariş Bedeli:

Ödeme Şekli ve Ödeme Planı:

Teslim Şartları

Eğitim sertifikalarının sevkiyatlarına, hizmet SATICI tarafından eğitim verildikten sonraki en geç 21 iş günü içinde başlanacaktır. Tüm siparişlerde kargo ücretsizdir.

ALICI, Sözleşme konusu eğitim sertifikasını teslim almadan önce muayene edecek; sertifika üzerindeki isim, tarih, eğitimin konu başlığı bilgilerinin doğruluğu teyit edilecektir. Sertifika üzerindeki bilgilerin düzeltilmesi gerekiyor ise SATICI 7 iş günü içerisinde düzenleyip tekrar ALICI’ya kargo edecektir.

Teslimden sonra hizmete ait eğitim sertifikasının özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, cayma hakkı süresi sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için hizmetin verilmesine başlanmadan önce olmak kaydıyla 14 iş günlük süre  içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin henüz verilmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde ALICI SATICI’ya aşağıdaki belgeleri sunar;

  1. a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe.

SATICI hizmet henüz verilmemiş olmak kaydıyla, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade eder.

MADDE 5 – CAYMA HAKKINI KULLANILAMAYACAĞI HALLER

27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin “cayma hakkının istisnaları” başlıklı 15. Madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.

  1. Eğitim hizmeti verilmeye başlandıktan sonra yahut hizmet verildikten sonra cayma hakkı kullanılamaz.
  2. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde.
  3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

MADDE 6 – GEÇERLİLİK

Sipariş işlemi tamamlandığında, işbu sözleşmeye ilişkin tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından okunup, kabul edilmiş sayılır.

MADDE 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki anlaşmazlıklarda ALICI ikametgahının bulunduğu veya ALICI’nın satın alma işlemini gerçekleştirdiği yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

Sipariş işlemi tamamlandığında, işbu sözleşmeye ilişkin tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından okunup, kabul edilmiş sayılır.

SATICI: MEDCER ULUSLARARASI MEDİKAL BELGELENDİRME A.Ş.

ALICI:

TARİH: